Άδειες Οδήγησης

Διπλώματα

Στη σχολή οδηγών Σαβράμης πραγματοποιείτε εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Κατηγορίες Α: ΑΜ, Α1, Α2, Α.
  • Κατηγορία Β: Β1, Β, ΒΕ.
  • Κατηγορία: Γ1, Γ1Ε, Γ, ΓΕ.
  • Κατηγορία Δ: Δ1, Δ1Ε, Δ και ΔΕ.

Κατηγορίες αδειών οδήγησης

Α Κατηγορία

Β Κατηγορία

Αυτοκίνητα

Περισσότερα

Γ Κατηγορία

Δ Κατηγορία

Λεωφορία

Περισσότερα

Κατηγορίες αδειών οδήγησης

Α Κατηγορία

Β Κατηγορία

Αυτοκίνητα

Περισσότερα

Γ Κατηγορία

Δ Κατηγορία

Λεωφορία

Περισσότερα

Designed & Developed by