Άδειες Οδήγησης


Οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης (όπως διαμορφώνονται με το Π.Δ. 51/2012 που ισχύουν από 19/1/2013)

Επιλέξτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει για πληροφορίες