Όροι χρήσης δικτυακού τόπου www.auto4.gr

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά, καθώς διέπουν τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου (site) που παρέχεται από το auto4.gr. Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου του auto4.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο):

1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι
Η χρήση του δικτυακού τόπου του auto4.gr υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Το auto4.gr μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους όρους.
Το auto4.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο τον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα προσπελάσει τον δικτυακό τόπο. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου από την πλευρά σας, μετά από την ημερομηνία μεταβολής των όρων αυτών, θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.
Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενα που έχουν μεταφραστεί από τα ελληνικά ή στα ελληνικά. Παρόλο που έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των μεταφράσεων, η επίσημη γλώσσα του δικτυακού τόπου είναι η ελληνική.

2. Περιορισμός ευθύνης δικτύου
Το auto4.gr δεν είναι υποχρεωμένο να διατηρεί ενημερωμένο τον δικτυακό τόπο. Οι χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης επειδή αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ή να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτόν λόγω λαθών ή παραλείψεων σ' αυτόν, διακοπών της τηλεφωνικής γραμμής καθώς και βλαβών του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.
Το auto4.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες του δικτυακού τόπου, οπουδήποτε και αν εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτόν ή προσπελαύνονται μέσα από αυτόν, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από το auto4.gr ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μπορεί να μην είναι ενημερωμένες ή πλήρεις και, για το λόγο αυτό, πρέπει να διασταυρώνονται με άλλες επίσημες πηγές (πχ. την ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών), το δε auto4.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή πληρότητα του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.
Το auto4.gr δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων ο δικτυακός τόπος τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλες απειλές της ασφάλειας του υπολογιστή σας.

3. Υποχρεώσεις επισκέπτη-χρήστη
Όταν αποστέλλονται πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του auto4.gr με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από το auto4.gr, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη, χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο όταν η χρήση του κόμβου του auto4.gr από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου του (ip) θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
Η σύνδεση με τον δικτυακό τόπο του auto4.gr επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι δεν πραγματοποιείται με τρόπο παραπλανητικό, π.χ. δεν υπονοείται υποστήριξη ή σύζευξη με το auto4.gr.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Συμφωνείται ότι η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται από τον δικτυακό τόπο γίνεται με δική σας ευθύνη. Το auto4.gr μπορεί να σας δίνει το δικαίωμα να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε αποσπάσματα ή έγγραφα από τον παρόντα δικτυακό τόπο, με την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή. Κάθε αντίγραφο ή εκτύπωση των εγγράφων αυτών ή των σελίδων διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.
Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του auto4.gr και κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα.
Παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων διώκεται ποινικά.

5. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να προέρχεται από τρίτα μέρη και μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτα μέρη. Το auto4.gr παρέχει τους συνδέσμους (links) μόνο για διευκόλυνση των χρηστών. Το auto4.gr δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων τρίτων ή του περιεχομένου τους, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από τον δικτυακό τόπο αυτόν ή διατίθεται στον δικτυακό τόπο αυτόν και, ως εκ τούτου, το auto4.gr δεν ευθύνεται για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που κατέχεται από τρίτα μέρη. Το auto4.gr δεν ευθύνεται αν το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες ή απόψεις που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή το περιεχόμενο που αναδημοσιεύεται από τρίτα μέρη.

6. Προσωπικά δεδομένα
Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου συγκεντρώνοντας πληροφορίες. Στη διαδικασία αυτή δεν συλλέγονται προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών μας σε κάθε ιστοσελίδα του δικτυακού μας τόπου και το αρχικό όνομα τομέα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας.